Byggnads- och industriställningar

Översikt

Den optimala ställningen

För att ställningen på Er arbetsplats skall fungera som det hjälpmedel den är avsedd att vara krävs att man redan i projekteringen funderar över vad ställningen skall användas till. Det är också mycket viktigt att eventuella underentreprenörer är informerade om vilken sorts ställning som kommer att användas på arbetsplatsen, detta för att de skall kunna lämna ett så rätt pris som möjligt samt kunna planera sitt arbete i förväg för ett snabbare genomförande. Är ni osäker på vilken ställning som är mest lämpad för er entreprenad så hjälper vi på TBS gärna till med att plocka fram olika alternativ.

Ställning bredd 0,60 meter

Ställning med bredden 0,6 meter kallas oftast smalställning i dagligt tal och är den smalaste bredden som är tillåten på en ställning i Sverige. Smalställningar lämpar sig bäst för målningsarbeten samt lättare fasadarbeten, den fungerar oftast väldigt bra som takfotsställning också. När man har raka fina ytor med 2m mellan ställningslagen monteras smalställnigen med fördel typ ramställning.

Ställning bredd 1,20 meter

Ställning med bredden 1,2m är den ställning som vi arbetar mest med, genom sin bredd ger den gott om arbetsutrymme samt att den uppfyller kraven i AFS 1990:12 Ställningar, om minsta bredd på ställning där det både görs arbeten från ställningen samt lagras material. Vi monterar denna ställning som en modulställning vilket gör att bomlagshöjden kan anpassas efter behov exempelvis vid fönsterbyten. Vid användning av +8 uppfyller vi även kraven för lastklass 4 vilket innebär att Ni får en mycket robust och rejäl ställning.

Ställning med bredden 1,2 m är även lämplig att montera väderskydd på genom sin stadiga konstruktion

Ställning på Eklandagatan
Ställning på Eklandagatan

Ställning bredd 1,60 meter

Vid mycket omfattande jobb speciellt där det även förekommer mycket transporter på ställningen kan en HAKI trallställning med bredden 1,6 meter vara den bästa lösningen. Trallställning monteras även med fördel där det skall muras eftersom den uppfyller belastningskraven som gäller vid murning, minst lastklass 5.

Ställning bredd 1,75 meter

Specialställningar

Vi monterar även ställningar för en rad olika ändamål; Det kan vara hängande ställningar för montage/reparation av exempelvis svåråtkomliga rör, stora indäckningar för att kunna arbeta med innertak samt väggar samtidigt som ordinare verksamhet eller bygget fortgår under ställningen, ställningar inne på industrier för svetsning och målningsarbeten, scener och läktare för olika typer av evenemang och mässor, samt en rad andra olika tillfällen.

Hänge över spårvagn

Hänge över spårvagn

Rukki-hänge

Rukki
Otterhällan
Fullständig Broschyr
Ladda ner Broschyr
Title Image

FAQ’S

Vanliga frågor

What types of construction projects does Buildscape undertake?

How long does a typical construction project with Buildscape take?

How can I contact Buildscape?

How can I request a quote for my project?

Is Buildscape experienced in sustainable construction practices?

What sets Buildscape apart from other construction companies?

Can Buildscape help with design as well as construction?

How do I get started on a construction project with us?

Något du undrar över? Kontakta oss gärna!

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.