Ställning bredd 0,60 meter

Ställning med bredden 0,6 meter kallas oftast smalställning i dagligt tal och är den smalaste bredden som är tillåten på en ställning i Sverige. Smalställningar lämpar sig bäst för målningsarbeten samt lättare fasadarbeten, den fungerar oftast väldigt bra som takfotsställning också. När man har raka fina ytor med 2m mellan ställningslagen monteras smalställnigen med fördel typ ramställning.