Ställningar

Den optimala ställningen

För att ställningen på Er arbetsplats skall fungera som det hjälpmedel den är avsedd att vara krävs att man redan i projekteringen funderar över vad ställningen skall användas till. Det är också mycket viktigt att eventuella underentreprenörer är informerade om vilken sorts ställning som kommer att användas på arbetsplatsen, detta för att de skall kunna lämna ett så rätt pris som möjligt samt kunna planera sitt arbete i förväg för ett snabbare genomförande. Är ni osäker på vilken ställning som är mest lämpad för er entreprenad så hjälper vi på TBS gärna till med att plocka fram olika alternativ.