Ett axplock av TBS referensobjekt

TBS arbetar med olika typer av byggnads- och industriställningar för de mest skiftande behov och användningsområden. Vi arbetar dessutom med de flesta olika typer av skydd som kan behövas på en arbetsplats: Fall- och rasskydd (typ: Combisafe, fallskyddsnät etc.), byggstängsel, avlastningstorn, väderskydd, hallar etc.