Miljö- och Kvalitetspolicy

Tekniska Byggnadsställningar i Göteborg AB arbetar med byggnads- och industriställningar, väderskydd, fallskydd och stämp. Vi bygger ställningar för företag och privatpersoner i Göteborgsområdet. Genom stort engagemang, snabba leveranser och lång erfarenhet bygger Tekniska Byggnadsställningar säkra ställningar med hög kvalitet.

Kvalitet

  • Vi ska leverera ställningsentreprenader enligt våra kunders önskade leveranstider.
  • Vi ska leverera ställningsentreprenader som lever upp till våra kunders förväntningar vad gäller funktion och utförande i enlighet med gällande förordningar.

Vi arbetar med att ständigt förbättra vårt arbetssätt för att bli effektivare och mer konkurrenskraftiga.

Miljö

  • Vi minskar miljöpåverkan genom att planera vårt arbete och effektivisera våra transporter samt genom att sortera det avfall som uppkommer i verksamheten.
  • Vi arbetar efter målen för fossilfritt byggande 2045.
  • Vi följer de lagar och andra krav som ställs på oss, både avseende miljö-, kvalitet- och arbetsmiljö.

Göteborg 2022-03-17

Mattias Dahlgren, VD