Företagspresentation

TBS arbetar med olika typer av byggnads- och industriställningar för de mest skiftande behov och användningsområden. Vi arbetar dessutom med de flesta olika typer av skydd som kan behövas på en arbetsplats: Fall och rasskydd (typ: Combisafe, fallskyddsnät etc.), byggstängsel avlastningstorn väderskydd, hallar etc.

För att kunna utföra ett bra arbete under säkra och ergonomiska förhållanden behövs rätt förutsättningar som TBS kan hjälpa till med. Är ni tveksam om vilken typ av ställning eller fallskydd ni behöver, kan vi föreslå det mest lämpliga och ekonomiska alternativet för arbetsuppgiften.

Med hjälp av våra samarbetspartner kan vi dessutom offerera samt montera klätterställningar, rullställningar, aluminiumställningar, liftar, bygghissar samt skyltställ.

De uppdrag vi utför kommer att utföras punktligt och korrekt enligt gällande föreskrifter.

Vår personal har genomgått utbildning och innehar kompetensbevis. Företaget har dessutom upprättat kvalitetsplan och miljöpolicy för verksamheten.

TBS följer Ställning 19, som är ett tillägg till ABU-07 och används som kontraktshandlingar/bestämmelser vid upphandling av ställningsentreprenader. Ställning 19 har förhandlats fram av STIB tillsammans med Sveriges Byggindustrier. Ni finner den i sin helhet här.